Tryggheten som unga förtjänar.

Vi erbjuder pedagogiska insatser & bemanning samt utbildningar till skolor, socialtjänst, företag och fristående organisationer.

Välkommen till oss

Vi har god kompetens inom coaching, mentorskap, KBT, ART, MI.

Vårt mål är att finnas som stöd i verksamheter som idag inte har någon socialpedagog för att underlätta lärandet, finnas där som stöd och kunna ta hand om grupper eller individer.

Utsatta barn & ungdomar

Ungdomar på väg in i kriminalitet

Skoltrötta/hemmasittare

Arbetsmarknadsinsatser

Skolor & företag

Vuxna i låsta situationer

Öppen & sluten vård

Vår roll är krävande men vi är vana

Vi har förståelse för alla typer av situationer och vi är bra på hitta lösningar med klienten. Det gör vi genom:

Samverkan

Samtalsstöd

K.B.T

M.I

Coaching

Kontaktperson

Art Aggression Replacement Training

Föreläsningar & Workshop

Utbildningar

Arbetsmarknadsinsatser

Uppdrag

Som socialpedagog har vi förberett oss för olika situationer dvs. att vi kommer kunna skapa de förutsättningar som förväntas av oss för att på ett respektfullt och professionellt sätt.

Vision

Vår vision är att skapa en plattform där både arbetsgivare och arbetstagare kan samverka.

Manlig socialpedagog

Vad gör en socialpedagog?

Vår roll är att vara medmänniskor.

En socialpedagog är en vuxen som jobbar hand i hand med barn/unga vuxna i social utsatta livssituationer och arbetar inom skola, institutionsvård, kriminalvård, boendeformer och migration. Vi fokuserar främst på problem, fenomen och processer som uppstår i samband med social utsatthet, funktionsnedsättning och andra beroendeskapande livssituationer.

Vi jobbar hårt för att alla ska ha en chans till ett liv med social förändring, mobilisering, inkludering, lärande och social delaktighet. Med erfarenhet inom socialt arbete kan vi betona ett erfarenhetsbaserat arbetssätt där varje socialpedagog bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen.

Kristian Zivkovic

Verksamhetschef

kristianzivkovic@hotmail.com

070-819 87 96

Mamsait Jeng

Marknadsansvarig

mamsaitjeng@gmail.com

073-988 99 97

Hjälp oss att växa - bli sponsor!

Tillsammans med din verksamhet ser vi till att du får med helhetsbilden. Vi utför dokumentation som lämnas till verksamheten så att de får med sig verktyg oavsett det gäller en långsiktig samarbete eller kortsiktigt.

Få hjälp